Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Pravidlá obchodu.

1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov.Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Všetky ceny sú konečné vrátane DPH, firma je platca DPH.

5. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atp

Možnosti platby.

Platba bankovým prevodom:
Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet týmito spôsobmi.

1 - bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)
2 - zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš účet
3 - odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu A z ktorejkoľvek pošty v SR

Bankové spojenie:
číslo účtu: 000000000 / 0000 Medzinárodný formát čísla účtu je zaslaný po objednávke zo zahraničia e-mailom zákazníkovi spolu s čiastkou poštovného podľa platných taríf Slovenskej pošty.Variabilný symbol je zhodné s ID Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzovacom emailu. Zaplatené tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.

Dobierkou:
Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky. V prípade dodania tovaru mimo Slovenskú republiku je požadovaná vždy platba vopred.

V hotovosti, osobný odber:
V tomto prípade zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru. Osobný odber je možný vždy len po predchádzajúcej dohode.

Dodacie podmienky

1 - Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak). Tovar je odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo je možné si ich po predchádzajúcej dohode vyzdvihnúť osobne.

2 - Poštovné a balné účtujeme pri zaslaní na dobierku 120Kč, pri platbe vopred 90Kč.

3 - nie je v popise u výrobku uvedené inak, je všetok tovar ktorý je skladom expedovaný max.druhý pracovný deň po obdržaní objednávky (pri platbe vopred max druhý pracovný deň po obdržaní platby).

4 - Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

Výmena tovaru:

V prípade potreby (napr. nevhodná veľkosť, farba, atď.), Vám nepoužitý a nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore radi vymeníme. Tovar nám zašlite ako doporučený balík na našu adresu a to vrátane kópie daňového dokladu. Ak bude tovar bez zjavných známok opotrebenia alebo poškodenia, obratom Vám zašleme novo požadovanú veľkosť alebo farbu. Náklady na poštovné, spojené s výmenou tovaru, hradí zákazník.

Ochrana osobných údajov.

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje:
Od Vás ako od zákazníka fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Ak nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Údaje o Vašej činnosti:
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie:
Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

Váš súhlas:

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

. Reklamačný poriadok.

   Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

   Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, na náhradné diely 3 mesiace, ak nie je pri výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

1 - Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

2 - Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ pri výrobku existuje).

3 - Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom
a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

4 - Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

5 - Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje.

6 - Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

1 - Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
2 - Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
3 - Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy:

   Kupujúci má podľa § 53 ods 6 zák. č 40/1964 Zb. (Obč. Zák), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.Náklady spojené s dopravou sa nevracia. Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude odpočítaný poplatok za poukážku podľa sadzieb Slovenskej pošty 35,00 - 46,00 €.